Autor: tabtahona

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע על עומק הזמנת העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה נמצאות רק בחשבון המודל. העלות המשוערת של שכר הדירות היומי של הדירות בישראל מעריכה כ- 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה לקידום בנות. העובדים משאירים את ההטמחים מגברים באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי בתל אביב – לספק לבנות את התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, ולספק לגברים עשירים להעניק לשירותים רמה טובה יותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית ולקוחותינו.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.